Ваучерна схема

Ваучерна схема

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на микро, малки и средни предприятия

Ваучерна схема

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за ИКТ за МСП е  от ИАНМСП (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия) и е по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Бюджетът на програмата е в размер на 9 775 672.98 лв, като това са средствата предоставени от Агенцията.

Детайли за ваучерна схема:

Допустимост на разходите

Допустимите разходи са в съответствие с дейностите и са само за услуги, без доставка на хардуер.

Стойност на ваучера – тук са описани само типовете ваучери, в които ЕРП Агенция е одобрен доставчик.

Предлаганите ваучери във ваучерната схема ще бъдат разделени на следните 2 типа ваучери, според фиксираната им номинална стойност:

Ваучери – тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения. За този тип ваучери ЕРП Агенция може да Ви предостави решения по всички точки:

Ваучери с фиксирана номинална стойност в лева 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС,  за следните ИКТ услуги, избирани и заявявани от кандидата за ваучера (МСП) в процеса на кандидатстване в електронно базирания формуляр за кандидатстване, генериран в ИСУН 2020:

  • решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;
  • фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;
  • фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн;
  • опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения.

В случай, че в ИКТ услугите e включен хостинг, то срока, за който са предвидени разходи в бюджета на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат участва във ваучерната схема, не трябва да е по-дълъг от крайния срок за изпълнение на проектното предложение. След този срок, разходите за хостинг не се включват в стойността на ваучера.

Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност. За този тип ваучери има 3 групи:

2.1. Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг

2.2. Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси

2.3. Група 3: ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите

ЕРП Агенция, чрез предлаганите продукти може да Ви осигури помощ и експертиза само за група 2.2. ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси. За повече информация по програмата – свържете се с нас.

Сподели

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.