Ефикасно производство

Ефикасно производство - получете максимума от ресурсите си!

Ефикасно производство

 

Пакет ефикасно производство

Дефинирането на информационните потоци в производството чрез дефиниране на качествени документни потоци може значително да подобри ефикасността и измеримостта в производствения процес във Вашата фирма. Нормирането и заплащането според изработеното са два значителни стълба за мотивация и увеличаване на ефикасността на производствения процес. Чрез пакет ефикасно производство фирмата Ви ще получи:

  • План за производство с точни дати кога поръчките Ви ще бъдат готови за доставка на база на производствени капацитети и заетост на ресурсите;
  • Създаване на потребности от материали за нуждите на производството. Потребностите са на база план за производство и/или поръчки от клиенти;
  • Данни за изразходваното време и ползвани ресурси в производството. Данните са сумарни или за всяка работна поръчка;
  • Графичен изглед на графика на работните поръчки. В изгледа са включени поръчките сравнени с производствените капацитети;
  • MES (Manufacturing Execution System). Чрез MES се осигуряват данни директно за разходи и време и производство.

Вижте повече

Ефикасно производство

Компаниите, които използват Pantheon ERP, ще могат да получат всички предлагани приложения на различни езици. Това може да са български, английски, сръбски, македонски, албански, словенски, босненски или друг език. Ако желаете да ползвате приложението на друг език – свържете се с нас!


Вижте част от нашитедоволни клиенти ползващи различни решения...

Клиенти в различни държави ползват едно и също приложение навсякъде...