За ЕРП Агенция

Начин за бързрастеж!

Кои сме ние

ЕРП Агенция е правоприемник на БСВ Консултинг ЕООД, която е създадена през 2002 година. Фокусът на компанията е насочен към предоставяне на комплексни услуги при внедряването на интегрирани системи за управление на бизнес процеси, гарантиращи високо качество на извършване на услуги по инсталиране, настройки, внедряване и обслужване на програмните продукти. В компанията работят високо специализирани и мотивирани специалисти.

За постигане на целите ЕРП Агенция ЕООД не се придържа само към предлагането на един продукт. Ние ще Ви препоръчаме продукт, който отговаря максимално на Вашите нужди.

Крайната ни цел е да подпомогнем бизнеса, така че да е конкурентен на българския и чуждите пазари. Това не се постига лесно, но с правилните средства и подход е възможно.

Мисията на ЕРП Агенция ЕООД е да съдейства на клиентите си бързо и ефективно да постигнат целите си. За целта се използват нови информационни технологии,  като се следва последователност при продуктите и услугите, свързани с ежедневната поддръжка.

ERP
100%
CRM
85%
BI
75%
Мобилна търговия
85%

Разберете как бизнесът Ви ще расте с продуктите ни!

Заявете онлайн демо или изтеглете демо версия!

ERP Software for your company!