Индустрии

Индустрии - вижте повече как може да Ви помогнем!

ИндустрииИндустрии – вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия. Бъдете част от историята на успеха!

Производство

Информация за производствени фирми - контрол на разходи, планиране и т.н.

Услуги

Решения за сферата на услугите - счетоводство, ИТ компании, печатници, вендинг фирми и т.н.

Търговия на дребно

Приложения за търговия на дребно, връзка с касови апарати, планиране на наличности и др. подобни...

Търговия на едро

Логистика, WMS, маршрути в склада, планиране на наличности на база поръчки от клиенти, EDI

Инсталации

ВиК, ел. инсталации, обекти, приходи/разходи по обекти, вложени материали, честота на инспекции...

Дигитализация на МСП

Дигитализацията на процеса на производство започва с поток на информация от производството, дефиниране на документооборот, а също и работни  процедури за производствените процеси които трябва максимално да ползват наличните ресурси.

Добре направените работни процедури могат значително да подобрят ефективността, производителността и измеримостта в производствения процес.


Индустрии

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)

Контрол на разходите в производството

Постоянната борба за качество и оптимизирани производствени разходи е едно от най-големите предизвикателства за производствените компании.

Оптимизация на процесите в производството

С нарастването на производството нараства и броя на производствените операции в самата фирма. Качествената бизнес система Ви позволява да автоматизирате бизнес операциите, като същевременно предоставя точна и навременна информация.

Управление на производството

Управлението на производството, независимо дали става дума за малка или голяма производствена компания, е сложен процес, който изисква качествени решения. Максимална ефективност на наличните ресурси може да бъде постигната само чрез правилно управление на производствения процес и качествени работни процедури.

Планиране на ресурсите на производството

Планирането на производствените капацитети е една от най-важните задачи пред всяка производствена компания. Често срещан пример са компаниите, които са инвестирали в модерни машини, инвестират в наемането на високо образован персонал и плащат високи разходи за обучение, за да преминат през това предизвикателство.

Вижте част от нашитедоволни клиенти ползващи различни решения...

Клиенти в различни държави ползват едно и също приложение навсякъде...