Интернет магазин Пантеон

Интернет магазин Пантеон - увеличете продажбите си!

Интернет магазин Пантеон

Интернет магазин Пантеон е предназначен за фирми, които ползват Пантеон и желаят поръчките направени през web – site – а им директно да са налични в ERP системата.

С този пакет всяка фирма ще придобие:

  • Намаляване на възможностите за грешки при преписване на поръчките от контрагентите;
  • Значително намаляване на разходите по получаване на поръчки;
  • Фирмата е достъпна 24/7/365 за клиентите, които искат да направят поръчки;
  • Платформа, чрез която контрагентите ще могат винаги да разгледат направените в миналото поръчки и фактури.

Предлагани решения от ЕРП Агенция

Общи характеристики

Целта на интернет магазина е да намали работата на служителите Ви по обработка на поръчките от клиенти. Вместо служителите Ви тази работа се върши от самите клиенти. Съчетанието на web – shop със стабилна ERP система ще Ви даде сериозно предимство на пазара. Поръчки се получават 24 часа в денонощието без Ваша намеса. След това може да започнете подготовката на получените поръчки за изпращане към клиентите. Допълнително – ако клиентите се нуждаят от фактура или поръчка няма нужда да влизат в контакт с Вас. Просто влизат в интернет магазина и изтеглят документа, който им е необходим.

B2B

При B2B версията клиентът може да ползва специални цени (цени по договор) и други условия, които са дефинирани само и единствено за него. Администрирането на тези информации се прави в Пантеон, а след това те са видими само за клиентът, за когото са валидни.

B2C

B2C версията ще Ви предложи покупки на цени от ценовата листа валидна за всички клиенти. Допълнително – всички общи условия са приложими за Вас.

Интернет магазин Пантеон

Компаниите, които използват Pantheon ERP, ще могат да получат интернет магазина на български, английски, сръбски, македонски, албански, словенски, босненски или друг език. Ако желаете да ползвате приложението на друг език – свържете се с нас!

Вижте част от нашитедоволни клиенти ползващи различни решения...

Клиенти в различни държави ползват едно и също приложение навсякъде...