Консолидация и бюджетиране

Консолидация

Consolidation

Чрез пакет консолидация се събират данни от много фирми, за да се генерират консолидирани отчети. Консолидирането на данните не е механичен сбор на показатели, а се прави по правилата за консолидация. Създава се консолидационна фирма, в която се копират всички счетоводни записи от консолидираните фирми. В консолидационната фирма се описва, кои сметки трябва да се елиминират, за да не се включват вземания, задължения, приходи и разходи от/към свързани лица.

Планиране и консолидация

Консолидация

Това решение що помогне за създаване на модели за бизнес планиране във фирмата Ви. Чрез него може да се свързват процедурите за бюджетиране с бонус програма за служителите. Нашият екип  ще имплементира инструмент за бюджетиране и ще въведе бюджета на фирмата за всички нейни цели. Бюджетът, личните KPI (key performance indicators) и бонус системите за служителите подобряват изпълнението на целите на фирмата. Ние ще осигурим и обучение за ползване на Business Intelligence модулите на Pantheon.

Предлагани решения от ЕРП Агенция

Компаниите, които използват Pantheon ERP, ще могат да получат решението на български, английски, сръбски, македонски, албански, словенски, босненски или друг език. Ако желаете да ползвате приложението на друг език – свържете се с нас!


Вижте част от нашитедоволни клиенти ползващи различни решения...

Клиенти в различни държави ползват едно и също приложение навсякъде...