Мобилно приложение Пантеон

Мобилно приложение Пантеон - увеличете продажбите си!

Мобилно приложение ПантеонМобилно приложение Пантеон е ефективна връзка между офиса и служителите извън него. Този професионален инструмент предлага поддръжка за всякакъв вид бизнес свързан с работа на терен. Той е предназначен за управление, оптимизиране и наблюдение на бизнес процеси и опериране на отдалечени места извън офисите.

Предимства при ползване

Списъкът с приложения за работа извън офиса, предлаган от нас може да се използва независимо или изцяло свързан с основната бизнес система на фирмата. Ако се използва заедно с ЕРП системата, компанията потребител получава максимален положителен ефект.

 • Увеличаване на продажбите;
 • Подобряване на качеството на услугите извършвани извън офиса;
 • Подобряване на имиджа на компанията;
 • Повишаване на контрола върху услугите извършвани извън офиса;
 • Намалете разходите за работа навън.

Предлагани приложения от ЕРП Агенция

Промоции при продажби на дребно

При продажби на дребно промоциите на продукти изискват инструменти за мониторинг и управление на този процес. Приложението за промоции при продажби на дребно събира информации от точките за продажба дефинирани от самата фирма, дава възможност да се правят снимки от стелажите, но и да се взимат данни за конкуренцията. Промоциите при продажби не може да се оставят на случаен избор на клиента, а трябва да бъдат базирани на модерна и достъпна технология.

Мобилно приложение Пантеон за разносна търговия

 • Продажбата на артикулите, които търговецът има в превозното си средство (мобилна търговия) е сложен процес, в който търговеца трябва да има достъп до много на брой важни информации. В същото време, потребителят на приложението чрез бърз и интуитивен начин може да решава задачи на място. Допълнително от преносим принтер може да се издава стокова разписка/ фактура за стоките избрани от клиента.
 • Препоръчваме приложението да се ползва на PDA устройство, но може да се ползва и на таблети. През това приложение най – често се печатат:
  • Стокова разписка;
  •  Фактура;
  • Кредитно известие;
  • Поръчка.

Мобилни продажби/доставки

Посещения при клиенти и създаването на поръчки по време на посещенията е процес успешно решен от приложението. Търговецът има възможност да предложи целият асортимент на фирмата и докато трае този процес е необходимо да има достъп до важни информации (дължими от клиента пари, последна поръчка, неплатени фактури и т.н.). . В същото време, потребителят на приложението чрез бърз и интуитивен начин може да решава задачи на място. Допълнително от преносим принтер може да печата поръчка за избраните от клиента стоки. Понеже става въпрос за мобилна продажба, търговецът може да поиска и подписване на поръчката директно на таблета, така че приложението да се ползва изцяло без хартия.

Мобилно приложение Пантеон за срещи на търговски представители

Много от срещите провеждани от търговски представител често се записват на хартия от самия търговски представител. След като се върне в офиса, търговецът създава оферти въз основа на записаната пред това информация. Мобилното приложение значително улеснява и забързва този процес. Важни елементи са:

 • Възможността от предварително дефиниране на темата на разговора. По този начин фирмата ще приложи унифициран продажен подход за своите търговски представители;
 • Не се налага преписване на информация, така че офертите се изготвят с по – малко разходи;
 • Може да се уголеми броят посещения за търговски представител;
 • Веднага след приключване на срещата с приложението може да се създаде оферта и автоматично де се изпрати на участниците.

Контрол на качеството

 • Фирмите ползват различни регистри, в които записват различни състояния при контрол на процесите в самата фирма. Контролът на качеството в производствени фирми, контрол на процесите в кухня, производство на хранителни стоки или какъвто и да е производствен процес е редовна задача и необходимост. Това приложение е решение за такива операции;
 • Екипът който се занимава с контрол на качеството ще има пред себе си цялата информация необходима в процеса на контрол, ще може да прави снимки на състоянията, да ги анализира и сравнява със старите и по този начин значително да подобри ефектите от контрола.

Мобилно приложение Пантеон за работни поръчки за фирми извършващи монтажи и сервизни операции

 • Голям брой фирми извършват услуги на място при техните клиенти. Това може да са монтажи и гаранционни/извънгаранционни обслужвания и ремонти. Чрез създаване на поръчки за монтаж или сервизни поръчки приложението дава възможност за проследяване на:
  • Употребени материали;
  • Необходимото време за извършване на услугите.
 • Пак чрез приложението може на място да се създаде поръчка и същата веднага да се приеме от клиента. Допълнително самата фирма ще има по – добър преглед на работата на служителите си, с точен изглед на времето ползвано за извършване на услугите, както и придвижването на служителите.

Въвеждане на данни от броячи

 • Доставчиците на комунални услуги при посещението на клиентите си събират данни от броячите. Тези данни може да се подават към Pantheon ERP и така ще намалят времето за издаване на фактури. Допълнително ще увеличат бързината и качеството на услугата;
 • Същото приложение може да се ползва и за коментари от клиентите. Тези коментари може да се ползват от фирмата за подобрение на предоставяните услуги.

Производство

 • В процеса на производство, приложението може да се ползва за документиране на операции, а също така и за документиране на изразходването на материали;
 • Благодарение на приложението фирмите ще получат детайлен изглед на операциите във фабриката в реално време. Това допринася за оптимално ползване на ресурсите, с които разполага фирмата. Този инструмент е отлична опция за индустрии, в които в важно да се следи запълването на капацитета на машините. Отново – това става чрез следене на операциите в реално време, а не след края на деня.

Производство на напитки

Фирмите за производство на напитки имат свои специфични потребности, които се успешно се решават с приложението. То може да се ползва за:

 • Промоции на продажбите чрез следене и позициониране на продуктите;
 • Документиране при доставка на поръчките;
 • Мобилно събиране на поръчки;
 • Амбулантна продажба на напитките от транспортни средства.

Приложение за работа за агенции за недвижими имоти

 • Полезно приложение за агенциите за недвижими имоти, които чрез него имат възможност за създаване и преглед на офертите на място. Чрез приложението агенциите имат достъп до всички предложени обекти, и могат в реално време да следят промените. Всичко това е благодарение на един мощен инструмент, чрез който се подобрява ефекта от работата на служителите;
 • Служителите могат да ползват приложението и за събиране на информация за нови обекти, които ще бъдат на свой ред оферирани. Има вградена опция за снимане на обекта като снимките и друга информация е налична за всички във фирмата моментално и това увеличава шансовете им за успех;
 • Приложението може да се ползва и за търсене на оферти заедно с потенциални клиенти навсякъде, като може да се забележат техните желания в същото време.

Продажби на осигуровки/застраховки

 • Продажбата на осигуровки/застраховки изисква попълване на много данни, за да може да се изготви оферта или да се сключи договор. Чрез приложението този процес е предефиниран и води служителят през стъпките на преговаряне и сключване на договор;
 • Приложението се ползва на таблет, а служителите имат възможност през самото устройство да преглеждат дефинираните условия за договор с потенциалните клиенти, и ако е необходимо директно да им ги изпратят на e – mail. По този начин служителите имат всички необходими инструменти за продажба на таблета си.

Представители на фармацевтични компании

 • Представителите на фармацевтични компании ежедневно посещават голям брой лекари и аптеки. При всичките посещения, ползвайки приложението записват:
  • Коментари по време на посещението;
  • Информация за конкуренцията;
  • Позиционирането на продуктите на рафтовете (със снимка или описание);
  • Поръчки.
 • Фармацевтичните компании чрез приложението получават преглед на действията на представителите си. Приложението показва всички посетени обекти, като фирмата може да ги следи с реално време и локация. Допълнително, представителите имат повече време за посещения, защото няма необходимост от генериране на отчети за ежедневните дейности, поради причината, че всички отчети се генерират автоматично.

Управление на основни средства

Списък с основните средства е задължителен за всяка фирма. Мобилното приложение за основни средства дава възможност за опис на основните средства чрез баркод етикети. Ползването на приложението забързва процеса на описване и увеличава точността на тази операция.

Куриерски услуги

Като правило куриерските фирми имат голям брой куриери, които на място взимат, носят и предават пратки. Следенето на пратките е значително подобрено през мобилното приложение. Опциите като снимане на пратката, безхартиено подписване на приемането или предаването на пратката, както и мониторинг на куриерите в реално време са важни характеристики на това приложение.

Провеждане на анкети

 • Приложението за провеждане на анкети е предназначено за събиране на информация, без да е необходимо преписване на събраните данни след това. Важно е да се знае, че ползваната технология прави възможно бързо дефинирането на анкетата, както и нейната лесна промяна спрямо нуждите;
 • Приложението се ползва най – често на таблет, но може да се ползва и в online и offline режим, като тези възможности го правят гъвкаво за различни ситуации.

MERP Mobile ERP

Приложенията могат да се използват на компютър, таблет, смартфон, PDA устройства с поддръжка на Android, а нашият екип е разработил интеграцията на тези приложения с Pantheon ERP, което дава на потребители ни най-високо качество и интегриран бизнес процес.

Компаниите, които използват Pantheon ERP, ще могат да получат всички предлагани приложения на български, английски, сръбски, македонски, албански, словенски, босненски или друг език. Ако желаете да ползвате приложението на друг език – свържете се с нас!


Вижте част от нашитедоволни клиенти ползващи различни решения...

Клиенти в различни държави ползват едно и също приложение навсякъде...