Нотификации за мениджмънта

Нотификации за мениджмънта - бъдете информирани за важните показатели във фирмата Ви!

Нотификации за мениджмънта

Пакет нотификации за мениджмънта

Характеристики на пакета:

Автоматизиран пакет отчети за мениджмънта или други ползватели на информация;

Нотификации и запис по обекти, марки, сектори и други разрези;

Автоматизирани пакети отчети за мениджмънта достъпни чрез графики, таблици, анализи достъпни за мениджърите по e-mail.

Съдържание на пакет нотификации за мениджмънта:

Контролни табла (dashboards);

Автоматизирани e-mail съобщения със списъци с графики, пайове, отчети, анализи;

Smart Reports анализи;

Чрез имплементирането на този пакет може да се взимат ежедневни решения базирани на актуална финансова информация;

Възможност за отчети по международни счетоводни стандарти. Тези отчети, както и тяхното ежедневно изпращане до мениджърите допринасят за по – голяма ефикасност на фирмите.

Вижте повече

Лоялни клиенти

Компаниите, които използват Pantheon ERP, ще могат да получат всички предлагани приложения на различни езици. Това може да са български, английски, сръбски, македонски, албански, словенски, босненски или друг език. Ако желаете да ползвате приложението на друг език – свържете се с нас!


Вижте част от нашитедоволни клиенти ползващи различни решения...

Клиенти в различни държави ползват едно и също приложение навсякъде...