Продукти

Продукти

Продукти

Soft One

Променете начина маниера си на правене на бизнес

Към съвременна компания …

В съвременната сложна бизнес среда, промяната е единствената константа. За всеки бизнес, независимо от размера му и сферата на дейност, е необходимо да се адаптира бързо към новите пазарни условия. Има само един начин да поддържате ръста си и да преодолявате конкуренцията … и той е като промените начина си на правене на бизнес!

За да успее дадена компания е необходимо тя да бъде гъвкава и да приеме един „по-отворен“ подход по отношение на партньорите, доставчиците и служителите си. Необходимо е да се поддържа връзката с клиентите, като им се предостави едно по-добро обслужване при по-ниски разходи. Вижте повече…


Pantheon X

Подобрете работата си!

Централизирано. Автоматизирано. Контролирано!

ЕРП Агенция препоръчва Pantheon ERP. Популярен бизнес софтуер в региона с огромен брой потребители в много страни. Това е бизнес софтуер, който е преведен и локализиран за много страни в региона и е отлична бизнес платформа, налична и в България повече от 10 години. Вижте повече…

Продукти на Qlik

Чрез анализ на данните

научете какво се случва в бизнеса Ви...

Данните ползвани от бизнеса растат ежедневно и това обуславя наличието на инструменти за т. нар. Business Inteligence (BI). Qlik е абсолютен световен лидер в BI. Вижте какво се случва в бизнеса Ви след като съберем данни от най – различни източници на едно място. Тук не става въпрос само за бази данни. Може да анализирате данни от web, таблици, текстови файлове, различни БД в едно приложение. Работата с всички продукти на Qlik е изключително интуитивна и след като приложението Ви е готово, почти няма да имате нужда от обучение. Вижте повече…

Вижте част от нашитедоволни клиенти ползващи различни решения...

Клиенти в различни държави ползват едно и също приложение навсякъде...