Решения

Решения

Управление на продажбите

Освен създаването на оферти и фактури този пакет услуги ще Ви предложи съвременно управление на продажбения процес.

ИТ технологиите и ясните процедури за продажба ще подобрят Вашите резултати. Вижте повече…

Бюджетиране и консолидация

Чрез този пакет може да създавате модели за бизнес планиране във фирмата Ви. След това сравнявайте онлайн планираното с реално постигнатото, за да постигате поставените цели. Вижте повече…

Програма за лоялност на клиенти

Първата и най – важна цел е лоялност на клиентите. Вашите клиенти ще бъдат лоялни с Вас дотогава, докато имат интерес да бъдат лоялни с Вас. Лоялността не може да се постигне само с даване на отстъпки. Програмата ни освен даване на отстъпки работи и с изпращане на съобщения до клиентите, ако не са пазарували много време и намалява броя на точките при липса на покупки за дълъг период. Вижте повече…

Ефикасни производствени процедури

Дефинирането на информационните потоци в производството чрез дефиниране на качествени документни потоци може значително да подобри ефикасността и измеримостта в производствения процес. Нормиране и заплащане според изработеното са два значителни стълба за мотивация и увеличаване на ефикасността на производствения процес. Вижте повече…

Електронен архив + DMS

С този пакет всяка фирма може правилно да  организира своите документи, така че да има достъп до всеки документ по всяко време. Вижте повече…

B2B платформа

С този пакет ще получите намаляване на възможностите за грешки при преписване на поръчките от контрагентите и значително намаляване на разходите по получаване на поръчки. Вижте повече…

Нотификации за мениджмънта

Автоматизирани пакети отчети за мениджмънта достъпни чрез графики, таблици, анализи достъпни за мениджърите по e-mail. Вижте повече…