Система за управление на документи и електронен архив

Управление на документите - не губете времето си!

Система за управление на документи

 

Пакет система за управление на документи

Фирмите трябва правилно да ги организират своите документи, за да могат да имат достъп до всеки документ по всяко време. Тук се появяват две изисквания, чийто отговор е пакетът за управление на документи:

  • Законово изискване за архивиране и съхраняване на счетоводна, търговска и друга документация вменява задължение на фирмите да водят регистри за всички входящи и изходящи документи;
  • Създаване на дигитален архив, чрез който се заменя традиционния архив на документи. Mного фирми правят това и по други причини:

Допълнителни ползи от Пакет управление на документи:

    • Документите са по – лесно достъпни за служителите (няма нужда оригиналът на документа да се праща до повече служители);
    • По – бързо търсене и намиране на необходимите документи;
    • Намаляване на разходите – понякога документите се съхраняват в помещения  на фирмата близо до управлението. В тези помещения всеки квадратен метър е важен, така че ползването им за съхраняване на документи не е най – добрата опция.

Въвеждането на модула за архивиране и създаване на дигитален архив (DMS – document management system) е една от основните стъпки за дигитална трансформация на всяка фирма.

Вижте повече

Управление на документи

Компаниите, които използват Pantheon ERP, ще могат да получат всички предлагани приложения на различни езици. Това може да са български, английски, сръбски, македонски, албански, словенски, босненски или друг език. Ако желаете да ползвате приложението на друг език – свържете се с нас!


Вижте част от нашитедоволни клиенти ползващи различни решения...

Клиенти в различни държави ползват едно и също приложение навсякъде...