Текстилна промишленост – от ЕРП Агенция – Вашия доверен IT партньор

Текстилна промишленост – по – близо до технологията!

Всеки ден добавяме по нещо ново в сайта. Посетете ни отново!

ЕРП Агенция по иновативенефикасен начин подобрява процесите във фирмата Ви.

ERP ERP
Софт Уан CRM
BI
Експертиза

Текстилна промишленост

Текстилна промишленост

В текстилната промишленост обикновено работят голям брой работници, които извършват множество различни операции. Управлението на производствените екипи, нормирането и плащането на постигнатите норми, решаването на „тесните“ места в производството и управлението на запасите са основни предизвикателства за тези компании.

Най-често фирмите в текстилната промишленост се характеризират с:

 • Управление на запасите по варианти (модел, цвят) и проследяемост на готовия продукт;
 • Голям брой готови изделия от една партида;
 • Значителен брой служители, участващи в производствения процес, затова е необходимо да се знае всеки един служител в коя производствена операция е участвал;
 • Броят на операциите / етапите на производство е голям;
 • Възнаграждението на служителите според установената норма е отраслов стандарт.

Текстилна промишленост

От къде тръгваме?

Започвайки от тези позиции, е необходимо да се използва бизнес система, която може да администрира, контролира и информира производствените процеси за всички важни параметри. През годините екипът на ЕРП Агенция успешно реализира няколко проекта в компании от текстилната промишленост и натрупа отличен опит и препоръки в индустрията.

Администриране на процесите в текстилна промишленост

Администрацията на производствения процес трябва да позволява:

 • Планиране на ресурси (машини и служители);
 • Мониторинг на материалите и готовите изделия по вариант (модел, цвят);
 • Планиране на материали;
 • Оптимизиране на машинно работно време (срок за производство);
 • Писмени инструкции (работни поръчки) за служителите, с които се определят ресурси, инструменти, материали, производствени операции, технологичен процес и защитни мерки;
 • Нормиране на операциите и изплащане на бонуси за постигнат резултат;
 • Проследяемост на готовия продукт.

Конкретни нужди

Процесът на контрол в текстилните фабрики позволява ранно откриване на „тесните“ места, липса на материали или определя необходимостта от повторно планиране на работните поръчки според условията в производството. Контролът също така позволява анализ / сравнение между планираните и реалните производствени разходи и по този начин изчисляване на реалните производствени разходи. Процесът на контрол също дава възможност на служителите да следят за спазването на нормите и по този начин да бъдат възнаградени за постигнатите резултати.

Изисквания към системите в текстилна промишленост

Бизнес системите също трябва да предоставят качествена информация за всички фабрични процеси. Навременната и достъпна информация в съвременните текстилни фабрики е от съществено значение за удовлетворяване на очакванията на клиентите, служителите и ръководството.

Какво разработи екипът ни като отговор на тези нужди?

Екипът на ЕРП Агенция заедно с www.incom.mk разработи персонализирани модули, които намериха приложение в компаниите за производство на текстил. Модулите повишават ефективността при експлоатация и администриране на производството. Особено внимание се постави върху необходимостта от качествено управление на склада в такива компании. Това изискване ние задоволяваме с решението за управление на складове. То успешно управлява микролокации и варианти, и се използва на PDA устройства напълно интегрирани с бизнес системата.

Дигитализация

Дигитализацията на производствения процес е стъпка, която трябва да се премине от всички производствени компании. Екипът ни през годините, работи по редица проекти за дигитализация в България, Македония, Косово, Албания, Сърбия, Словения и помогна на много компании да подобрят своите бизнес процеси. Бихме желали да споделим този опит и с Вас. Вашата фирма може да бъде по – печеливша, след като приложите този опит.

всички решения...

Тук Вие можете да се запознаете с възможностите за реализация/развитие, които предлагаме.

Списък на често срещаните проблеми

 • Партидите се управляват ръчно;
 • Високи ненужни разходи заради неизползвани материали;
 • Няма писмени заповеди за работа, с инструкции, скици, предпазни мерки, операции;
 • Възнаграждението на служителите не се основава на измерими параметри;
 • Материалите, особено по-малки количества, често остават на склад в продължение на години;
 • Машините и служителите не се използват оптимално;
 • Реалната производствена цена е неизвестна.

Успешно внедряване във фирма за  текстилна промишленост

JОСИБА Скопие

Брой служители: 40

Година на внедряване: 2013

Имплементирани пакети:

Препоръчителни решения от ЕРП Агенция:

Свържете се с нас!

Ако Вие и Вашата компания се интересувате от темата за подобряване на производствените процеси обадете ни се, за да насрочим презентация.

Екипът ни ви очаква!

всички индустрии...

Посетете тази страница, за да видите новини, отзиви за минали, а също и какви събития предстоят.


Вижте част от нашитедоволни клиенти ползващи различни решения...

Клиенти в различни държави ползват едно и също приложение навсякъде...

Последни публикации

Дигитализация на МСП

Дигитализация на МСП Дигитализация на МСП е процедура по Оперативна програма иновации и конкурентноспобност. Бюджетът на програмата е в размер... read more

Ваучерна схема

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на микро, малки и средни предприятия Ваучерна схема за... read more

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! read more

ЕРП Агенция клиентите за нас