Управление на продажбите

Управление на продажбите - посоката е само една - нагоре

Управление на продажбите

 

 

 

 

 

Управление на продажбите е резултат от синергия на технологични инструменти и фокус върху продажбите. ЕРП Агенция и InCom предлагат подобрени процедури за продажби и тяхното управление. Тази услуга не е просто поредната тенденция за Вашия търговски отдел, а пълен пакет съдържащ всички необходими инструменти за продажби. ИКТ технологиите и техниките за продажба с ясно дефинирани процедури ще подобрят резултатите от Вашите продажби.

Вижте повече

Целева група за решението управление на продажбите

Търговският отдел на всяка фирма.

Кратко описание

Целта на ре – инженеринга на продажбения процес е да се проектира по-добър процес на продажби и да направи търговците Ви по-ефективни. Допълнително ще получите бързо и ефикасно създаване на оферти, договори и фактури. Повече детайли за съдържанието:

Характеристики на решението

  • Решения базирани на документи, а не на предположения. Допълнително ще получите абсолютно еднакъв и стандартизиран подход съгласно Вашите изисквания на работа за всички търговци;
  • Дефиниране на графика Sales Funnel със статуси, които правят възможно предвиждането на приходите (4cast). Не държим да гледате само в ретроспектива, искаме да имате и поглед в перспектива. Погледът назад много пъти е достатъчен, но при шофиране обикновено се гледа напред, а не в огледалата;
  • Дизайн и създаване на качествени формуляри за оферти, които може да включват снимки на продуктите, технически описания и други детайли, с които се затвърждава корпоративния имидж на фирмата;
  • Обучение на търговците за работа с новите процедури и формуляри;
  • Обучение за Мениджър продажби на фирмата за начинът на следене и управление на продажбения процес.

Управление на продажбите - съвременно решение

Компаниите, които използват Pantheon ERP, ще могат да получат всички предлагани приложения на български, английски, сръбски, македонски, албански, словенски, босненски или друг език. Ако желаете да ползвате приложението на друг език – свържете се с нас!


Вижте част от нашитедоволни клиенти ползващи различни решения...

Клиенти в различни държави ползват едно и също приложение навсякъде...